STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI JUDEŢULUI SIBIU ÎN PERIOADA 2008-2009.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
 • Additional Information
  • Subject Terms:
  • Author-Supplied Keywords:
   dynamic
   health status
   indicators
   population
   Sibiu County
   the national average
   dinamică
   indicatori
   judeţul Sibiu
   media naţională
   populaţie
   stare de sănătate
   Language of Keywords: English; Romanian
  • Abstract:
   This paper continues the series of monographic studies started 11 years ago. Health issues highlighted in the county and communities, expressed through specific indicators, is the concrete result of the monitoring and evaluation of the phenomena recorded. Phenomena recorded in the decade 1999-2009 will be used in longitudinal analysis that we intend to achieve in the coming years, in order to detect real trends of the main aspects of the health of the population Sibiu. Knowledge of these trends provide scientific evidence to guide preventive actions to reduce premature deaths, promoting quality of life by correcting unfavorable living conditions of health and increased life expectancy and life expectancy, especially in health conditions. The study aims at monitoring the dynamics of the main health indicators of the Sibiu county in identifying and ranking specific health problems, establishing needs and resource allocation. The research was conducted by means of descriptive (retrospective longitudinal survey) from 1.01.2009- 1.09.2011. Study material is the population of 423,606 inhabitants with Sibiu county in 2008, respectively 425 134 inhabitants in 2009, sex ratio: 0.94 and population distribution by residential urban / rural: 67% / 33% no statistical differences during the study. Were studied statistics on demographic and morbidity, and some indicators of effect in relation to the environment. The results were benchmarked against the national average levels. Gross index of births in Sibiu County was higher than national in 2008 and decreased slightly in 2009 to a value close to sensitive national average. There is a moderate supranatalitate rural county of Sibiu. Gross mortality is less than the national average Sibiu County and is maintained at constant values. Gross rate of infant mortality in Sibiu County remains below the national values. The main cause of infant mortality in Sibiu county is represented by circulatory diseases. Cardiovascular disease mortality in Sibiu County recorded values below the national difference that is emphasized for the last year of study. Tumor mortality rates below the national record for the period of study and presents significant variations in the distribution of the localities. There is a significant reduction in the natural growth in the entire county in the last year of study, but the higher the national average. The incidence of specific diseases identified 16 groups for the first ranks respiratory diseases, digestive, osteo-muscular and nervous system. The main infectious and parasitic diseases that record high national average values during the study are chickenpox, hepatitis and rubella. The highest values of prevalence of chronic disease during the study were recorded for the following diseases: hypertension, chronic ischemic heart disease and diabetes, whose values are substantially equal to years of study. The main health indicators of the general phenomenon characterized Sibiu County demographic transition and the transition morbidity. Comparative assessment of health indicators at county and national health confirms a high population of Sibiu County. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Lucrarea de faţă continuă seria studiilor monografice începută în urmă cu 11 ani. Aspectele stării de sănătate evidenţiate la nivelul judeţului şi a comunităţilor, exprimate prin indicatori specifici, reprezintă rezultatul concret al procesului de monitorizare şi evaluare a fenomenelor înregistrate. Fenomenele înregistrate în decada 1999 - 2009 vor fi folosite în analiza longitudinală pe care ne propunem să o realizăm în următorii ani, în scopul depistării tendinţelor reale ale principalelor aspecte ale stării de sănătate a populaţiei judeţului Sibiu. Cunoaşterea acestor tendinţe furnizează argumente ştiinţifice pentru orientarea acţiunilor preventive, în vederea reducerii deceselor premature, a promovării calităţii vieţii prin corectarea condiţiilor de viaţă defavorabile sănătăţii şi a creşterii speranţei de viaţă şi în special a speranţei de viaţă în condiţii de sănătate. Studiul îşi propune monitorizarea dinamică a principalilor indicatori ai stării de sănătate la nivelul jud. Sibiu, în vederea identificării şi ierarhizării problemelor specifice de sănătate, a stabilirii nevoilor şi alocării resurselor. Cercetarea s-a realizat prin metoda descriptivă (anchetă longitudinală retrospectivă), în perioada 1.01.2009 - 1.09.2011. Materialul de studiu este reprezentat de populaţia jud. Sibiu având 423606 locuitori în anul 2008; respectiv 425134 locuitori în anul 2009; sex ratio: 0,94 şi distribuţia populaţiei pe medii de rezidenţă urban/rural: 67%/33% nu prezintă diferenţe statistice în intervalul de studiu. Au fost luate în studiu date statistice referitoare la aspecte demografice şi de morbiditate, precum şi unii indicatori de efect în relaţia cu mediul. Rezultatele au fost evaluate comparativ cu nivelele medii naţionale. Indicele brut al natalităţii în jud. Sibiu a fost superior celui naţional în anul 2008 şi a înregistrat o uşoară scădere în anul 2009, la o valoare sensibil apropiată de valoarea medie naţională. Există o supranatalitate moderată în mediul rural al jud. Sibiu. Rata brută a mortalităţii la nivelul jud. Sibiu este inferioară mediei naţionale şi se menţine la valori constante. Rata brută a mortalităţii infantile în jud. Sibiu se menţine la valori inferioare celor naţionale. Principala cauză a mortalităţii infantile în jud. Sibiu este reprezentată de bolile aparatului circulator. Mortalitatea prin boli cardiovasculare în jud. Sibiu înregistrează valori inferioare celor naţionale, diferenţă care se accentuează pentru ultimul an de studiu. Mortalitatea prin tumori înregistrează rate inferioare celor naţionale pentru perioada de studiu şi prezintă variaţii importante în ceea ce priveşte repartiţia pe localităţi. Se remarcă o reducere semnificativă a sporului natural la nivelul întregului judeţ în ultimul an de studiu, valorile fiind însă superioare mediei naţionale. Incidenţa specifică pe 16 grupe de boli identifică pentru primele ranguri bolile respiratorii, digestive, osteo-musculare şi ale sistemului nervos. Principalele boli infecţioase şi parazitare care înregistrează valori superioare mediei naţionale în intervalul de studiu sunt varicela, hepatitele virale şi rubeola. Cele mai înalte valori ale prevalenţei bolilor cronice în intervalul de studiu au fost înregistrate pentru următoarele boli: hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică cronică şi diabetul zaharat, a căror valori sunt sensibil egale în anii de studiu. Principalii indicatori ai stării de sănătate la nivelul jud. Sibiu caracterizează fenomenul general al tranziţiei demografice şi al tranziţiei morbidităţii. Evaluarea comparativă a indicatorilor stării de sănătate la nivel judeţean şi naţional confirmă o stare de sănătate superioară a populaţiei jud. Sibiu. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Acta Medica Transilvanica is the property of Acta Medica Transilvanica and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • Author Affiliations:
   1Doctorand Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
   2Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu
  • ISSN:
   1453-1968
  • Accession Number:
   77904637
 • Citations
  • ABNT:
   DURA, S. et al. Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009. Acta Medica Transilvanica, [s. l.], v. 2, n. 4, p. 3–5, 2011. Disponível em: http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912. Acesso em: 26 jan. 2020.
  • AMA:
   Dura S, Filip I, Bălăşan L, Chiş O, Domnariu C. Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009. Acta Medica Transilvanica. 2011;2(4):3-5. http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912. Accessed January 26, 2020.
  • APA:
   Dura, S., Filip, I., Bălăşan, L., Chiş, O., & Domnariu, C. (2011). Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009. Acta Medica Transilvanica, 2(4), 3–5. Retrieved from http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Dura, Sanda, Ioana Filip, Laura Bălăşan, O. Chiş, and Carmen Domnariu. 2011. “Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009.” Acta Medica Transilvanica 2 (4): 3–5. http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912.
  • Harvard:
   Dura, S. et al. (2011) ‘Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009’, Acta Medica Transilvanica, 2(4), pp. 3–5. Available at: http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912 (Accessed: 26 January 2020).
  • Harvard: Australian:
   Dura, S, Filip, I, Bălăşan, L, Chiş, O & Domnariu, C 2011, ‘Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009’, Acta Medica Transilvanica, vol. 2, no. 4, pp. 3–5, viewed 26 January 2020, .
  • MLA:
   Dura, Sanda, et al. “Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009.” Acta Medica Transilvanica, vol. 2, no. 4, Dec. 2011, pp. 3–5. EBSCOhost, widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Dura, Sanda, Ioana Filip, Laura Bălăşan, O. Chiş, and Carmen Domnariu. “Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009.” Acta Medica Transilvanica 2, no. 4 (December 2011): 3–5. http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912.
  • Vancouver/ICMJE:
   Dura S, Filip I, Bălăşan L, Chiş O, Domnariu C. Starea De Sănătate a Populaţiei Judeţului Sibiu În Perioada 2008-2009. Acta Medica Transilvanica [Internet]. 2011 Dec [cited 2020 Jan 26];2(4):3–5. Available from: http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/proxify/proxify.php?count=1&encode=0&proxy=&find_1=&replace_1=&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=77904637&authtype=sso&custid=s5834912