Search Results

Filter
  • 1-10 of  88 results for ""Secession""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Kosova, Abhazya, Güney Osetya ve Uluslararası Ayrılma (Secession) Hakkı.

  • Source: Review of International Law & Politics; 2012, Vol. 8 Issue 29, p1-22, 22p

Record details

×
Academic Journal

SELF DETERMİNASYON VE AYRILMA AÇISINDAN KIRIM SORUNU.

  • Source: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi; eki2014, Vol. 5 Issue 19, p159-205, 47p

Record details

×
Academic Journal

ULUSLARARASI POLİTİKADA DEVLETLERİN TANINMASI: "AYRILMA" İLE ORTAYA ÇIKAN DEVLETLERDE TANINMA SORUNU.

  • Source: Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Bilimler Dergisi; Jun2015, Vol. 5 Issue 9, p123-141, 19p

Record details

×
Academic Journal

GUSTAV KLİMT'İN KADIN PORTRELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.

  • Source: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; jun2018, Vol. 42 Issue 1, p87-112, 26p

Record details

×
Academic Journal

Modernleşme Yolunda Amerikan Sanat Gruplarının Reformist Çabaları.

  • Source: Electronic Turkish Studies; 2020, Vol. 15 Issue 2, p1027-1038, 12p

Record details

×
Academic Journal

BERLİN ANTLAŞMASI'NA GÖRE (1878) OSMANLI'NIN İRAN'A TERK ETTİĞİ KOTUR'UN SINIRLARI MESELESİ.

  • Source: Journal of Social Sciences Institute / Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Autumn2018, Vol. 8 Issue 16, p145-171, 27p

Record details

×
Academic Journal

Gerçekçiliğin Çıkar ve Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Çerçevesinde 1 Mart Tezkeresi.

  • Source: Electronic Journal of Political Science Studies (EJPSS). Jun2014, Vol. 5 Issue 2, p43-56. 14p.

Record details

×
Academic Journal

"LUIGI RUSSOLO FÜTÜRİZMİ" NİN İDEOLOJİK ve ÜSLUPSAL TEMELLERİ.

  • Source: International Journal of Eurasia Social Sciences / Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi; Mar2017, Vol. 8 Issue 26, p318-332, 15p

Record details

×
  • 1-10 of  88 results for ""Secession""